Peste 35.000 de calaraseni au primit alimente gratuite de la stat

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.600 din 13 mai 2009 şi Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea Planului anual European de distribuire Ajutoare – produse alimentare, Consiliul judeţean Călăraşi prin Grupul de lucru constituit prin Dispoziţia Preşedintelui, în calitate de organism implicat derulează acest plan.

Beneficiarii Planului anual European de distribuire Ajutoare – produse alimentare, sunt categoriile de persoane definite prin H.G. 600/2009 modificată şi completată prin Hotărârea nr .950 din 26.09.2012, astfel:

  • familiile şi persoanele singure care au dreptul la un venit minim garantat,
  • şomerii înregistraţi (care beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi care sunt în căutarea unui loc de muncă)
  • pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
  • persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
  • persoane cu pensii suplimentare, ale căror drepturi cumulate nu trebuie să depăşească 400 lei, cum ar fi: (invalizi, veterani şi văduvele de război, pensionarii I.O.V.R, persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; indemnizaţii pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, pensionarii sistemului public de pensii – membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, pensii de urmaşi).

 

Pentru judeţul Călăraşi, prin Acordul de cooperare cu APIA Bucureşti, pentru anul 2013, sunt repartizate 9 produse alimentare,  produse de care beneficiază un număr 38.132 beneficiari din judeţul Călăraşi ( VMG –  11.686  persoane, şomeri înregistraţi –  3094 persoane – din care indemnizaţi – 1433, neindemnizaţi – 1.661, pensionari – 13.821  persoane din care pensionari 12.524, nr. persoane cu indemnizaţii speciale 1.297, persoane cu handicap –  9.531  persoane).

Cantităţile alocate pentru judeţul Călăraşi din cele 9 produse sunt evidenţiate în tabelul următor, iar până la data de 25 octombrie 2013 din total cantitate pe fiecare produs au fost recepţionate şi distribuite către primăriile din judeţ următoarele:

apia

Pentru cantităţile din stoc aflate în depozitul Consiliului Judeţean Călăraşi, evidenţiem localităţile către care mai sunt cantităţi de distribuit (Anexa 1), diferenţa de cantităţi ramânând în depozit pentru beneficiarii PEAD 2013 din listele suplimentare pe care le întocmesc responsabilii de program din fiecare primărie.

Diferenţele de cantităţi pentru fiecare produs vor fi primite de la APIA Bucureşti, recepţionate şi livrate către primăriile din judeţ până la data de 31 decembrie 2013, conform prevederilor contractuale cu APIA Bucureşti.