Pregătirea reţelelor electrice din judeţul Călăraşi pentru iarnă

Pentru prevenirea întreruperilor de furnizare a curentului electric, pe fondul instalării sezonului rece, Instituţia Prefectului a solicitat tuturor primarilor, conducerii S.C. Drumuri şi Poduri S.A. şi a celor patru secţii ale C.N.A.D.N.R. care operează pe raza judeţului Călăraşi să întreprindă lucrările pregătitoare aflate în competenţa acestora.

enelcopaci

 

Concret, cei vizaţi vor interveni pentru asigurarea zonei de protecţie a liniilor electrice prin efectuarea operaţiunilor de toaletare a arborilor aflaţi pe traseele reţelelor de distribuţie a energiei electrice, obligaţii stipulate de H.G. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
De asemenea, ENEL va asigura o comunicare permanentă cu toţi factorii implicaţi în această activitate pentru scoaterea de sub tensiune a segmentelor de linie pe care se lucrează, în scopul prevenirii oricăror incidente.