Taxele şi impozitele locale la Olteniţa: unele au crescut, au apărut taxe noi iar alte taxe au rămas neschimbate

Cu un vot împotrivă şi patru abţineri, Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor ce se vor aplica în anul 2014 în municipiul Olteniţa, a fost aprobată în şedinţa ordinară precedentă.

Prin această hotărâre, la calculul impozitului pe clădiri se aplică cota de 1% asupra valorii clădirilor. Pentru persoanele juridice care nu şi-au reevaluat construcţiile în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se stabileşte cota de 15%, pentru persoanele juridice care nu şi-au reevaluat construcţiile în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se stabileşte cota de 35%, în cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie 2014 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă bonificaţie în cotă de 10%. Potrivit aceleiaşi hotărâri, nivelul impozitelor şi taxelor locale ce se calculează pentru anul 2014, este stabilit potrivit HGR nr. 1309/2012, la care se aplică o majorare de 5%, conform art. 287 din Legea 571/2003.

Prin această hotărâre se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din municipiul Olteniţa, pentru impozitele şi taxele datorate de aceştia în anul 2014, se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru ce se vor aplica în anul 2014, dar se aprobă şi regulamentul pentru instituirea taxelor speciale precum şi nivelul acestora în anul 2014 în Olteniţa.

Director executiv de la Direcţia „Taxe şi impozite locale” din cadrul Primăriei Olteniţa, Cornelia Enache, solicită consilierilor nişte completări ce nu au fost incluse în timp util în hotărârea discutată. Este vorba de taxa de utilizare domeniu public prin acces la patinoar, taxă ce va include şi închirierea patinelor. Aceasta va fi 10 lei pe două ore, iar programul pentru patinoar va fi de luni până vineri între orele 12,00 şi 23,00, iar sâmbăta şi duminica între 10,00 şi 23,00. „La taxe speciale cred că la dumneavoastră în materiale, la anexa 6 punctul 2, la „taxe speciale pentru servicii prestate de către Direcţia juridică, administraţie publică locală în 2014”, nu aveţi taxa, aveţi puncte puncte, nu s-a copiat la xerox. Este o taxă specială pentru înregistrarea în registrul special a contractelor de arendă şi a actelor adiţionale la acestea, 5 lei pe hectar şi fracţiune de hectar.” menţionează Cornelia Enache.

Potrivit informaţiilor noastre, viitorul pationar se va construi pe terenul vis a vis de Primăria Olteniţa, lângă parc.

Laura Suzeanu

Descarca tabelul complet al taxelor si impozitelor in municipiul Oltenita ( pag 11-42 ) | CLICK AICI