Anunt privind selectia unui partener din sectorul privat pentru proiecte cu finantare externa nerambursabila din Fondul Norvegian

În conformitate cu prevederile O.U.G. 23/2013 privind gestionarea finaciara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 -2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014,

Primăria Curcani, cu sediul în str. Peneș Curcanul, localitatea Curcani, nr. 45, județul Călarași anunta organziarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui acord de parteneriat cu o entitate privata nationala de tip ONG în scopul elaborării, depunerii spre finanțare și a implementării unor proiecte care sa fie depuse în cadrul Programul RO10 – „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI) gestionat de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala –FRDS. In cadrul Programului vor fi organizate 4 apeluri de propuneri de proiecte in vederea finantarii, respectiv:

– apelul de propuneri de proiecte „Local”, organizat in cadrul Schemei de granturi mici si adresat comunitatilor de romi din mediul rural si din orasele cu mai putin de 15.000 de locuitori (5.176.471 euro);

– doua apeluri de propuneri de proiecte reunite sub titulatura „Sinergii pentru viitor” – un apel adresat copiilor in situatii de risc (7.058.823 euro), celalalt tinerilor in situatii de risc (5.705.882 euro);

– apelul de propuneri de proiecte „Coerent”, prin intermediul carora vor fi finantate initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale (4.458.598 euro).

Detalii suplimentare privind aceste apeluri sunt disponibile on –line pe site-ul Operatorului de Program, FRDS www.frds.ro

Pentru aceste apeluri, Primaria Curcani va avea rol de promotor de proiect sau lider de proiect, iar rolurile si responsabilitatile entitatii private vor fi stabile in conformitate cu prevederile ghidurilor  de finantare specific fiecarui  apel de finantare.

Conditii de calificare a aplicatiilor :

Entitățile private interesate sunt invitate să depună la Secretariatul Primariei Curcani o scrisoare de intenție până la 17 februarie 2014, orele 12,00.

Scrisoarea de intenție va fi însotită de urmatoarele documente:

1.Copie statut, act constitutiv, hotărâre judecatorească de înființare;

2.Documente din care să rezulte sau sa reflecte expereinat de minim 2 ani in implementare de proiecte din fonduri europene sau SEE, precum si capacitate operatioanala în derularea de proiecte cu finantare europeana (CV-uri reprezentative membrii entitate, etc.);

3.Declarație a reprezentantului legal privind experiență în implementarea de proiecte finanțate din fonduri exteren nerambursabile în ultimii 2 ani;

4.Declaratie a reprezentantului  legal privind bonitatea profesionala  si morala a persoanelor cheie implicate in implementarea proiectului

Documentele de la punctul 1 trebuie sa fie prezentate in copie cu mentiunea “conform cu originalul”, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al aplicantului. Aplicatiile care nu indeplinesc  simultan aceste conditii vor fi descalificate.

În urma derulării procesului de selecție organizațiile/entitățile selectate vor fi invitate în vederea stabilirii modalităților concrete pentru demararea Cererilor de finanțare și stabilirea acordurilor de parteneriat.

Pentru relații suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel: 0242 526 258, e-mail: aurelclaudiupandelea@yhoo.com persoana responsabila: Panmdelea Aurel Claudiu – expert pe problemele romilor.