Funcţia de şef serviciu, din cadrul Serviciului Fiscal Orăşenesc Olteniţa, scoasă la concurs

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului Fiscal Olteniţa, ce aparţine de Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi.

Trezoreria Oltenita

Trezoreria Oltenita

Dosarele de înscriere pentru concurs se depun la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, până pe 24 august şi trebuie să conţină formularul de înscriere,copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, cazierul judiciar, adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe data de 4 septembrie, la ora 10:00, urmând ca …

Citeste mai mult AICI !