In FRIG de la 1 ianuarie ? Wirom anunta ca taie gazul la centralele Termourban

Furnizarea gazelor naturale cǎtre TERMOURBAN – sub semnul întrebǎrii

Intr-un comunicat trimis redactie noastre,  WIROM anunta ca va furniza gaze naturale cǎtre TERMOURBAN – distribuitorul de energie termicǎ din Olteniţa – în condiţiile actuale doar pȃnǎ la 31.12.2014, datǎ la care contractul de furnizare ajunge la termen.

calorifer-caldura

Mai jos, publicam in intregime comunicatul WIROM 

Conform Legii Nr. 123 / 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale coroboratǎ cu legislaţia subsecventǎ aprobatǎ de ANRE, începȃnd cu data de 1 ianuarie 2015, odatǎ cu liberalizarea pieţei gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici, WIROM nu mai poate furniza gaze naturale acestei categorii de consumatori pe piaţa reglementatǎ. Prin urmare, TERMOURBAN are obligaţia legalǎ de a încheia un contract de furnizare negociat cu orice furnizor licenţiat pe piaţa gazelor naturale. La ora actualǎ existǎ peste 100 de furnizori licenţiaţi pe piaţǎ. Dintre toţi operatorii sistemelor de termoficare din orașele în care WIROM își desfǎșoarǎ activitatea de distribuţie a gazelor naturale, numai TERMOURBAN a rǎmas în prezent cu furnizare de la WIROM, ceilalţi operatori alegȃnd între timp alţi furnizori.

WIROM va putea continua furnizarea cǎtre TERMOURBAN începȃnd cu 1 ianuarie 2015 numai în condiţiile constituirii unei garanţii de platǎ egalǎ cu contravaloarea gazelor naturale ce urmeazǎ a fi furnizate. Garanţia depusǎ anterior acoperǎ numai consumul aferent lunii decembrie. Ȋn lipsa unei garanţii sau în absenţa unui contract de furnizare încheiat de cǎtre TERMOURBAN cu un alt furnizor licenţiat, WIROM va sista furnizarea gazelor naturale la termenul stabilit în contractul actual.

„Suntem foarte îngrijoraţi de situaţia în care s-ar putea afla în viitorul apropiat locuitorii municipiului Olteniţa racordaţi la sistemul centralizat. TERMOURBAN nu mai pare sǎ fie în stare sǎ onoreze obligaţiile contractuale din surse financiare proprii, ci numai prin injecţii de capital din partea acţionariatului. Aceastǎ situaţie este agravatǎ și de valurile de debranșǎri din ultima vreme. Practic, TERMOURBAN are o bazǎ de clienţi diminuatǎ, fapt care face dificilǎ susţinerea sistemului de termoficare. Prin urmare, absenţa unui mijloc de garantare pentru consumul previzionat aferent lunii ianuarie ne va face imposibilǎ continuarea furnizǎrii. Noi suntem obligaţi atȃt sǎ ne protejǎm pe noi înșine, cȃt și în mod special sǎ-i protejǎm pe clienţii noștri care ne-au încredinţat alimentarea directǎ cu gaze naturale a locuinţelor. Apelǎm la cei responsabili sǎ ia cȃt mai repede mǎsurile necesare în scopul asigurǎrii cǎldurii pentru locuitorii rǎmași conectaţi la sistemul de termoficare” declarǎ Illo Vogelhaupt, Director Executiv Comercial în cadrul WIROM.

WIROM alimenteazǎ în prezent aproape 29.000 de consumatori cu gaze naturale în 5 orașe din zona de sud a Romȃniei, din care peste 4.000 de consumatori sunt în municipiul Olteniţa.