Primarul comunei Şoldanu, declarat incompatibil de ANI

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către trei aleşi locali (doi primari, un consilier local), ca urmare a exercitării simultane de funcţii şi calităţi, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003. Printre aceştia se numără şi primarul comunei Şoldanu, Iulian Geambaşu, care s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatelor de primar, întrucât, simultan cu funcţia de primar, a desfăşurat şi activitatea remunerată de agent de asigurări în cadrul Societăţii de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

foto: primaria-soldanu.ro

foto: primaria-soldanu.ro

 

Primarul comunei a fost informat despre  declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Edilul comunei Şoldanu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. Potrivit ANI, primarul comunei Şoldanu a încălcat următoarea prevedere legală: art. 87, alin. (1), lit. d) şi k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar […] este incompatibilă cu […] funcţia de […] membru al consiliului de administraţie […] la instituţiile publice […]; orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate[…]”; „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”. „Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

sursa: radio voces campi