Absolvenții promoției 2015 pot depune dosare pentru obținerea indemnizației de șomaj

Fie că au finalizat ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii, învăţământul secundar superior sau învăţământ postliceal ori pe cel superior, absolvenților promoției 2015 beneficiază de o serie de servicii şi facilităţi acordate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, conform prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, absolvenții trebuie, mai întâi, să se înregistreze  la A.J.O.F.M. Călăraşi, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă,  cu următoarele documente:

  1. acte de studii şi de calificare (original şi copii);
  2. certificat de naştere (original şi copie);
  3. act de identitate (original şi copie);
  4. adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt de muncă” sau cu restricţii;

Dosarele trebuie depuse în maximum 60 de zile de la absolvirea studiilor, indiferent dacă au susţinut sau nu examenul final. În cazul în care nu este specificată o anumită dată de absolvire, aceasta reprezintă data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ.

Dacă în cele 60 de zile de la data terminării cursurilor nu au reuşit să ocupe un loc de muncă, după această perioadă, absolvenții pot depune cerere de acordare a indemnizaţiei de şomaj. În acest caz, este necesar să prezinte şi o adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice, adeverinţă din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri.

Numai persoanele înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă  în cele 60 zile de la absolvire beneficiază de indemnizaţia de şomaj, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare (250 lei).

foto: adevarul.ro

foto: adevarul.ro

Indemnizaţia de şomaj se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată, pe o perioadă de 6 luni.

În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă , absolvenții pot beneficia gratuit de :

  • repartizarea pe un loc de muncă vacant;
  • înscrierea la un curs de (re) calificare în una din meseriile solicitate pe piaţa muncii;
  • informare și consiliere profesională, inclusiv instruirea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă (întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intenţie, instruire în vederea prezentării la interviul pentru angajare etc).

În  fiecare an, în luna septembrie, A.J.O.F.M. Călăraşi organizează o Bursă a Locurilor de Muncă pentru absolvenţii promoţiei anului în curs. În acest an, bursa locurilor de muncă pentru absolvenții promoției 2015 se va desfășura în 25 septembrie 2015.

La data de 30 iunie 2015, în evidenta AJOFM Călărași erau înregistrați 7408 șomeri, dintre care 3090 femei. Un număr de 872 de persoane beneficiau de indemnizație de șomaj, iar alte 6536 persoane erau înregistrate ca șomeri fără indemnizație.

În perioada mai-iunie 2015, în evidența AJOFM Călărași s-au înregistrat ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 252 absolvenți promoția 2015. Dintre aceștia, 2 au absolvit învățământul profesional, 247 au finalizat  liceul, iar 3 au urmat învățământul universitar.