Anunt Mediu

ANUNȚ MEDIU | MAGISTRAL GAZ S.R.L

Anexa Nr.  5.J
la procedura

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)

MAGISTRAL  GAZ  S.R.L., cu sediul in municipiul Bucuresti, strada Bega, nr.39, sector 5, titular al proiectului “AMPLASARE STAŢIE MOBILĂ DE DISTRIBUŢIE COMBUSTIBILI AUTO  şi CONSTRUIRE  SPĂLĂTORIE  AUTO”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „AMPLASARE STAŢIE MOBILĂ DE DISTRIBUŢIE COMBUSTIBILI AUTO  şi CONSTRUIRE  SPĂLĂTORIE  AUTO”, propus a fi amplasat in judetul Calarasi, comuna Chirnogi, strada Principala, nr.144.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.  

S-ar putea să-ți placă și...