Anunt Mediu

ANUNȚ MEDIU | NEGOEȘTI S.R.L

Anexa Nr.  5.J
la procedura

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)

S.C. NEGOEŞTI S.R.L., cu sediul in jud. Calarasi, comuna Soldanu, satul Negoesti,, titular al proiectului „CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA-DEPOZIT FURAJE INSILOZATE IN CADRUL INVESTITIEI ”MODERNIZAREA SI EXTINDEREA EXPLOATATIEI AGRICOLE NEGOEŞTI SRL”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA-DEPOZIT FURAJE INSILOZATE IN CADRUL INVESTITIEI ”MODERNIZAREA SI EXTINDEREA EXPLOATATIEI AGRICOLE NEGOEŞTI SRL”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, comuna Soldanu, satul Negoesti, tarla 62, parcela 1/1, nr. cadastral 94.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.  

S-ar putea să-ți placă și...