Anunt Public

ANUNȚ PUBLIC | AGRO CHIRNOGI SA

 Anexa Nr.  5.J
la procedura 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

AGRO CHIRNOGI SA

AGRO CHIRNOGI SA, titular al proiectului:„CONSTRUIRE HALĂ AGRICOLĂ PARTER”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „CONSTRUIRE HALĂ AGRICOLĂ PARTER” propus a fi amplasat în Judetul Călărași, comuna Chirnogi, T148, P6382/2, identificat cu nr. cadastral NC 32682.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr.2, jud. Călărași,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

PREZENTUL ANUNŢ VA FI PUBLICAT ATAT  IN PRESA CAT SI LA SEDIUL ADMINISTRATIEI LOCALE PE TERITORIUL CAREIA SE VA REALIZA INVESTITIA.

S-ar putea să-ți placă și...