Anunt Mediu

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare | OLTEANU FARM SRL

   Anexa Nr.  5.J
la procedura

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OLTEANU FARM SRL, prin reprezentant Niculae Valentin Georgian, cu sediul in judetul Calarasi, comuna Mitreni, sat Clatesti, strada Romanitei, nr. 56, titular al proiectului „CONSTRUIRE SPATIU PROCESARE LAPTE SI PLATFORMA DEPOZITARE DEJECTII”,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul „CONSTRUIRE SPATIU PROCESARE LAPTE SI PLATFORMA DEPOZITARE DEJECTII”, propus a fi amplasat in judetul Calarasi comuna Mitreni, sat Clatesti, intravilan, tarla 82, parcela 53, numar cadastral: 25398

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

S-ar putea să-ți placă și...