Anunt Mediu

ANUNȚ PUBLIC | S.C. GVV PRO MANAGEMENT S.R.L.

ANEXA nr 5J
la procedura

Anunț public privind decizia etapei de incadrare

(titularul proiectului)

S.C. GVV PRO MANAGEMENT S.R.L. titular al proiectului „INFIINTARE CENTRU DE AGREMENT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „INFIINTARE CENTRU DE AGREMENT”, propus a fi amplasat in judetul Calarasi, oras Budesti, sat Gruiu, tarla 24/1/2, parcela 1, nr. cad. 23037.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

S-ar putea să-ți placă și...