ANUNȚ PUBLIC | AGRO CHIRNOGI SA

Anexa nr. 5G la procedura Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu AGRO CHIRNOGI SA AGRO CHIRNOGI SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „CONSTRUIRE HALĂ AGRICOLĂ PARTER” propus a fi amplasat în Judetul Călărași, comuna Chirnogi, T148, P6382/2, identificat cu nr. cadastral NC …

ANUNȚ PUBLIC | S.C. BAMVIP AGRO SRL

ANEXA 1b) la Ord.1044/2005 INFORMARE Această informare este efectuată de: S.C. BAMVIP AGRO SRL  cu sediul în Popești Leordeni, Str. Occidentului nr.71, județul Ilfov, punct de lucru: Comuna Sohatu, sat Progresu, județul Călărași – Investiția: ’’ÎNFIINȚARE SISTEM DE IRIGAȚII DIN SURSE SUBTERANE PROPRII’’ U.A.T Plătărești, județul Călărași, pentru care intenționează să solicite de la A.B.A …

Anunț public | AGRO CHIRNOGI SA

AGRO CHIRNOGI SA, cu sediul în comuna Chirnogi, str. Principala, nr. 19, cod postal 917025, jud Calarasi, înregistrată la Oficiul Comerțului Călărași sub nr. J51/260/1991,  C.U.I. 1922947, solicita autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru amplasat in mun. Oltenita, str. Depozitelor, nr. 11, jud Calarasi. Pentru informatii suplimentare, propuneri si contestatii se …

Anunț public | AGRO CHIRNOGI SA

AGRO CHIRNOGI SA, cu sediul în comuna Chirnogi, str. Principala, nr. 19, cod postal 917025, jud Calarasi, înregistrată la Oficiul Comerțului Călărași sub nr. J51/260/1991,  C.U.I. 1922947, solicita autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru amplasat in comuna Dragalina, jud Calarasi. Pentru informatii suplimentare, propuneri si contestatii se va contacta APM Călărași, …

Anunț public | AGRO CHIRNOGI SA

AGRO CHIRNOGI SA, cu sediul în comuna Chirnogi, str. Principala, nr. 19, cod postal 917025, jud Calarasi, înregistrată la Oficiul Comerțului Călărași sub nr. J51/260/1991,  C.U.I. 1922947, solicita autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru amplasat in comuna Chirnogi, str. Principala, nr. 19, jud Calarasi. Pentru informatii suplimentare, propuneri si contestatii se …

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu | RADU OIL & GAS CRIVAT S.R.L.

Anexa nr. 5G la procedura RADU OIL & GAS CRIVAT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „AMPLASARE STATIE MOBILA DE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL LICHID SI SKID GPL SI CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”, propus a fi amplasat in intravilan sat Crivat, str. Principala nr 45 (tarla 27, parcela 1880-1883), …

Anunț public | AGRO CHIRNOGI SA

AGRO CHIRNOGI SA, cu sediul în comuna Chirnogi, str. Principala, nr. 19, cod postal 917025, jud Calarasi, înregistrată la Oficiul Comerțului Călărași sub nr. J51/260/1991,  C.U.I. 1922947, solicita autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru amplasat in comuna Chirnogi, str. Principala, nr. 19, jud Calarasi. Pentru informatii suplimentare, propuneri si contestatii se …