Comunicate

COMUNICAT DE PRESĂ Demararea proiectului POCU/633/6/14/131042 “Construiește-ți viitorul”

COMUNICAT DE PRESĂ

Demararea proiectului  POCU/633/6/14/131042

“Construiește-ți viitorul”

Asoviația „Ai voință, ai putere” implementează proiectul „Construiește-ți viitorul” POCU/633/6/14/131042, cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,  Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectulu este facilitarea participării unui numar de 181 de elevi din învațământul secundar din județele Calarași și Girgiu  la programe de învățare la locul de muncă în sectorul industriei HoReCa, pe o perioadă de 24 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea unei rețele de sprijin pentru tranziția de la educație la un loc de muncă a elevilor din învățământul secundar  din județele Călărași și Giurgi, Regiunea Sud-Muntenia.

2. Dezvoltarea de competențe și abilități de autocunoaștere a propriului potențial și a propriilor limite pentru 181 de elevi în vederea planificării și dezvoltării carierei profesionale.

3. Creșterea competențelor profesionale cerute pe piața muncii pentru 181 de elevi ai învățământului secundar și terțiar non-universitar din județele Călărași și Giurgi, Regiunea Sud-Muntenia.

Parteneri în cadrul proiectului sunt:

P1 – Fundația „Natura Vie”;

P2- Fundația Pestalozzi.

Durata de implementarea a proiectului este de 24 de luni, respectiv 26.11.2020 – 27.10.2022. Valoarea totală a proiectului este de 1.777.841,45 lei.

Datele de contact:

Asociația „Ai voință, ai putere”

B-dul Tineretului, nr. 21, Oltenița, jud. Călărași

Telefon: 0723725386

Email: aiviontaaiputere@gmail.com, pagina web www.aivointa.ro

Manager proiect: Marineață Ionut

publicat pe 15.12.2020, actualizat pe 21.03.2021

S-ar putea să-ți placă și...