Anunt Mediu

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

Anexa Nr.  5.J
la procedura

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

(titularul proiectului)

S.C. ANTO TRANS RUT S.R.L. prin administrator DINU MARIAN titular al proiectului “ CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER SI SPALATORIE AUTO”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER SI SPALATORIE AUTO”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com. Ulmeni, sat Ulmeni, nr. cad. 21425, T55, 1983/1, 1984/1.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.  

S-ar putea să-ți placă și...